Jesteś tutaj: Strona główna > Nasza oferta > Podstawowe parametry > Oleje bazowe
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 
 

Oleje bazowe


Olej bazowy N-80 / Olej bazowy 80

Zastosowanie: stosowany jest do produkcji środków smarowych
Wymagania Jednostka miary Wartość Metody badań
gęstość w temp. 150C, g/cm3 typowo 0.862 PN-EN ISO 12185
lepkość kinematyczna w temp. 400C, mm2/s 14.6-18.0 PN-EN ISO 3104
lepkość kinematyczna w temp. 1000C, mm2/s typowo 3.5 PN-EN ISO 3104
temperatura zapłonu, min 0C 170 PN-EN ISO 2592
temperatura płynięcia,max 0C -12 PN-ISO 3016
barwa, max - 0.5 PN-80/C-04034
pozostałość po koksowaniu, max %(m/m) 0.02 PN-85/C-04075
pozostałość po spopieleniu, max %(m/m) 0.005 PN-EN ISO 6245
zawartość ciał stałych, %(m/m) nie zawiera PN-58/C-04089
zawartość wody, max %(v/v) 0.02 PN-EN ISO 12937
czas rozwarstwienia emulsji olej-woda w temp. 540C, max (*) minuta 15 PN-86/C-04065

* dotyczy badań okresowych wykonywanych raz na kwartał

 

Olej bazowy N-100

Zastosowanie: stosowany jest do produkcji środków smarowych
Wymagania Jednostka miary Wartość Metody badań
gęstość w temp. 150C, g/cm3 typowo 0.863 PN-EN ISO 12185
lepkość kinematyczna w temp. 400C, mm2/s 18.1-23.0 PN-EN ISO 3104
lepkość kinematyczna w temp. 1000C, mm2/s typowo 4.5 PN-EN ISO 3104
temperatura zapłonu, min 0C 180 PN-EN ISO 2592
temperatura płynięcia, max 0C -12 PN-ISO 3016
barwa, max - 0.5 PN-80/C-04034
wskaźnik lepkości, min - 95 PN-79/C-04013
pozostałość po koksowaniu, max %(m/m) 0.02 PN-87/C-04075
pozostałość po spopieleniu, max %(m/m) 0.005 PN-EN ISO 6245
zawartość ciał stałych, %(m/m) nie zawiera PN-58/C-04089
zawartość wody, max %(v/v) 0.02 PN-EN ISO 12937
czas rozwarstwienia emulsji olej-woda w temp. 540C, max (*) minuta 15 PN-86/C-04065
zawartość części lotnych, wg Noacka, max (*) %(m/m) 35 PN-C 04124

* dotyczy badań okresowych wykonywanych raz na kwartał

 

Olej bazowy N-150

Zastosowanie: stosowany jest do produkcji środków smarowych
Wymagania Jednostka miary Wartość Metody badań
gęstość w temp. 150C, g/cm3 typowo 0.864 PN-EN ISO 12185
lepkość kinematyczna w temp. 400C, mm2/s 27.0-33,0 PN-EN ISO 3104
lepkość kinematyczna w temp. 1000C, mm2/s typowo 5.3 PN-EN ISO 3104
temperatura zapłonu, min 0C 190 PN-EN ISO 2592
temperatura płynięcia, max 0C -12 PN-ISO 3016
barwa, max - 1.0 PN-80/C-04034
wskaźnik lepkości, min - 95 PN-79/C-04013
pozostałość po koksowaniu, max %(m/m) 0.03 PN-87/C-04075
pozostałość po spopieleniu, max %(m/m) 0.005 PN-EN ISO 6245
zawartość ciał stałych, %(m/m) nie zawiera PN-58/C-04089
zawartość wody, max %(v/v) 0.02 PN-EN ISO 12937
czas rozwarstwienia emulsji olej-woda w temp. 540C, max (*) minuta 15 PN-86/C-04065
zawartość części lotnych, wg Noacka, max (*) %(m/m) 25 PN-C 04124

* dotyczy badań okresowych wykonywanych raz na kwartał

 

Olej bazowy N-200

Zastosowanie: stosowany jest do produkcji środków smarowych
Wymagania Jednostka miary Wartość Metody badań
gęstość w temp. 150C, g/cm3 typowo 0.867 PN-EN ISO 12185
barwa, max - 1.5 PN-80/C-04034
lepkość kinematyczna w temp. 400C, mm2/s 37.8-46.2 PN-EN ISO 3104
lepkość kinematyczna w temp. 1000C, mm2/s typowo 6.5 PN-EN ISO 3104
wskaźnik lepkości, min - 95 PN-79/C-04013
temperatura zapłonu, min 0C 200 PN-EN ISO 2592
temperatura płynięcia, max 0C -12 PN-ISO 3016
pozostałość po koksowaniu, max %(m/m) 0.03 PN-87/C-04075
pozostałość po spopieleniu, max %(m/m) 0.005 PN-EN ISO 6245
zawartość ciał stałych, %(m/m) nie zawiera PN-58/C-04089
zawartość wody, max %(v/v) 0.02 PN-EN ISO 12937
czas rozwarstwienia emulsji olej-woda w temp. 540C, max (*) minuta 15 PN-86/C-04065
zawartość części lotnych, wg Noacka, max (*) %(m/m) 15 PN-C 04124
odporność na utlenianie:
- iloraz lepkości w temp. 400C, max
%(m/m) 2,0 PN-80/C-04176
odporność na utlenianie:
- przyrost koksu %, max (*)
%(m/m) 1.1 PN-80/C-04176

* dotyczy badań okresowych wykonywanych raz na kwartał

 

Olej bazowy 100

Zastosowanie: stosowany jest do produkcji środków smarowych
Wymagania Jednostka miary Wartość Metody badań
gęstość w temp. 150C, g/cm3 typowo 0,865 PN-EN ISO 12185
lepkość kinematyczna w temp. 400C, mm2/s 18,1 - 25 PN-EN ISO 3104
lepkość kinematyczna w temp. 1000C, mm2/s typowo 4,65 PN-EN ISO 3104
wskaźnik lepkości, min. - 95 PN-79/C-04013
temperatura zapłonu, min. 0C 170 PN-EN ISO 2592
temperatura płynięcia, max. 0C -12 PN-ISO 3016
barwa, max. - 0,5 PN-80/C-04034
pozostałość po koksowaniu, max. % (m/m) 0,02 PN-85/C-04075
pozostałość po spopieleniu, max. % (m/m) 0,005 PN-EN ISO 6245
zawartość ciał stałych, % (m/m) nie zawiera PN-58/C-04089
zawartość wody, max. % (v/v) 0,02 PN-EN ISO 12937
czas rozwarstwienia emulsji olej-woda, w temp. 540C, max. (*) minuta 20 PN-86/C-04065
zawartość części lotnych, wg. Noacka, max. (*) % (m/m) 30 PN-C 04124

* dotyczy badań okresowych wykonywanych raz na kwartał

 

 
 
 
 
Marki Grupy ORLEN