Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Gaz ziemny
KOMUNIKAT
 
Informujemy, że w wyniku zmian organizacyjnych ORLEN Południe S.A. od dnia 1 lipca 2020 roku zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie obrotu i dystrybucji paliw gazowych do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na terenie Zakładu Jedlicze. Działalność tą przejęła Spółka z Grupy Kapitałowej ORKLEN Południe S.A. – Energomedia Sp. z o.o. której jedynym właścicielem jest ORLEN Południe S.A.
Spółka Energomedia jest koncesjonowanym Przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym w/w działalność na terenie całego kraju. Z dniem przejęcia działalności w zakresie dystrybucji paliw gazowych Energomedia objęły również obowiązki jako OSD na sieci w lokalizacji Jedlicze.
 
Dane teleadresowe:
Energomedia Sp. z o.o
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia
Sekretariat: tel.:+ 48 24 201 01 60
fax: + 48 32 61 101 29, + 48 24 367 74 32
e-mail: sekretariat@energomedia.com.pl
 
KOMUNIKAT
 
W sprawie zatwierdzenia przez ORLEN Południe S.A. Karty Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazu ziemnego.
Informujemy, że w dniu 17.06.2019 r. zakończył się proces konsultacji z użytkownikami systemu, projektu Karty Aktualizacji 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) gazu ziemnego ORLEN Południe S.A.
 
W związku z zakończeniem konsultacji, zgodnie z Ustawą – Prawo Energetyczne, Zarząd ORLEN Południe S.A. zatwierdził Kartę Aktualizacji 1/2019 Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazu ziemnego, która obowiązuje od dnia 28.06.2019 r.
 
Zatwierdzona Karta Aktualizacji 1/2019 IRiESD zamieszczona jest na stronie internetowej ORLEN Południe S.A. w zakładce ZOBACZ RÓWNIEŻ
 
  
KOMUNIKAT
 
W sprawie zatwierdzenia przez ORLEN Południe S.A. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazu ziemnego.
Informujemy, że w dniu 25.03.2019 r. zakończył się proces konsultacji z użytkownikami systemu, projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) gazu ziemnego ORLEN Południe S.A.
 
W związku z zakończeniem konsultacji, zgodnie z Ustawą – Prawo Energetyczne, Zarząd ORLEN Południe S.A. zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazu ziemnego, która obowiązuje od dnia 29.03.2019 r.
 
Zatwierdzona IRiESD zamieszczona jest na stronie internetowej ORLEN Południe S.A. w zakładce ZOBACZ RÓWNIEŻ.
 
 
 

Taryfy dla gazu ziemnego w zakresie dystrybucji


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4212.9.6.2019.JPi1 z dnia 20 kwietnia 2020 r. została zatwierdzona Taryfa dla paliw gazowych w zakresie dystrybucji przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe i będzie obowiązywała od 1 czerwca 2020 r.
 
 

Taryfy dla gazu ziemnego w zakresie dystrybucji

 
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4212.4.2019JM z dnia 30 lipca 2019 r. została zmieniona data obowiązywania Taryfa dla paliw gazowych w zakresie dystrybucji przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.  Decyzja wydłuża okres obowiązywania do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 
 
 
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4212-5(9)/2018/1202/III/JM z dnia 13 lipca 2018 r. została zatwierdzona Taryfa dla paliw gazowych w zakresie dystrybucji przedsiębiorstwa energetycznego ORLEN Południe S.A.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe nr 44 (1138) i będzie obowiązywała od 1 sierpnia 2018 r.
 
 
 
 
Taryfy dla gazu ziemnego w zakresie obrotu
 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ORLEN Południe S.A. w dniu 7 stycznia 2019r. roku zatwierdził nową Taryfę dla paliw gazowych w zakresie obrotu. Taryfa będzie obowiązywać w rozliczeniach z Odbiorcami paliwa gazowego od 1 lutego 2019 r. 
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd ORLEN Południe S.A. w dniu 9 sierpnia 2018 roku zatwierdził nową Taryfę dla paliw gazowych w zakresie obrotu. Taryfa będzie obowiązywać w rozliczeniach z Odbiorcami paliwa gazowego od 1 września 2018 r.
 
 
 

Operator Systemu Dystrybucji (OSDg)

 

Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dniem 10 kwietnia 2015r., ORLEN Południe S.A. uzyskał Status Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazowego.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote name could not be resolved: 'www.rnjsa.com.pl'line:3