Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Skład Grupy Kapitałowej
Lp Nazwa spółki i adres Udział ORLEN Południe S.A. w kapitale zakładowym spółki
1
Energomedia sp. z o.o.
32-540 Trzebinia
ul. Fabryczna 22
www.energomedia.pl

 

100 %

2
Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.
38-460 Jedlicze
Ul. Trzecieskiego 14
www.konsorcjum.jedlicze.com.pl

 

89 %

 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote name could not be resolved: 'www.rnjsa.com.pl'line:3