Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacja dotycząca programu stabilizacyjnego Rafinerii Trzebinia S.A.

22-01-2007  

​Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. mając na uwadze wprowadzenie z dniem 1 stycznia br nowych przepisów podatkowych określających wysokość

zwolnień od podatku akcyzowego oraz konsekwencje stosowania tych przepisów dla działalności Rafinerii Trzebinia S.A. specjalizującej się w produkcji biopaliw, jak również biorąc pod uwagę fakt, że Rafineria Trzebinia działa w ramach Grupy Kapitałowej w skład której wchodzą inne spółki zależne ściśle współpracujące ze sobą oraz z podmiotem dominującym - Rafinerią, uwzględniając aktualną sytuację na rynku biopaliw w Polsce i w Europie, przygotowuje szczegółowy plan działań mających doprowadzić do wzrostu efektywności i podniesienia konkurencyjności całej Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia, w celu utrzymania przewagi i pozycji lidera na polskim rynku biopaliw, w zmienionych warunkach podatkowych.
Nowe regulacje prawne, niekorzystne dla dotychczasowej działalności Spółki, wymusiły przeprowadzenie szczegółowej analizy, opracowanie a następnie wdrożenie planu stabilizacyjnego, który pozwoli dostosować się do nowych uwarunkowań. Wszystkie działania podejmowane przez Zarząd od początku stycznia 2007 roku mają na celu reorganizację i doskonalenie funkcjonowania Spółek z Grupy Kapitałowej RT.
Opracowane zmiany w zasadach organizacji i funkcjonowania Rafinerii Trzebinia S.A. i pozostałych spółek z Grupy, mają na celu doprowadzenie do optymalizacji procesów produkcyjnych i wzrostu wartości Spółek dla właściciela – akcjonariusza lub udziałowca.
W związku z czasowym wstrzymaniem produkcji ON BIO z 20% zawartością estrów FAME wszystkie działania handlowe i promocyjne koncentrują się na sprzedaży estrów FAME oraz gliceryny. Prowadzone renegocjacje kontraktów na dostawy surowców – oleju rzepakowego wykorzystywanego do produkcji biodiesla FAME pozwolą na obniżenie kosztów produkcji a co za tym idzie, będą podstawą do kontynuowania produkcji i przygotowania nowej strategii rozwoju GK RT po skutecznym wdrożeniu planu stabilizacyjnego. Dziania te, w perspektywie średnioterminowej pozwolą na zbudowanie nowej wartości Grupy Kapitalowej Rafinerii Trzebinia.
Planowana modernizacja instalacji do wytwarzania gliceryny pozwoli na otrzymywanie produktu o najwyższych parametrach jakościowych, co pozwoli na dotarcie do nowych klientów branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej.
W obecnej sytuacji, najbliższym celem działań pracowników odpowiedzialnych za handel i marketing będzie poszukiwanie nowych rynków zbytu i kontrahentów (krajowych i zagranicznych) dla produkowanych wyrobów i wykonywanych usług, optymalne wykorzystanie istniejącego majątku oraz udoskonalenia operacyjne.
Konsekwentne prowadzenie powyższych działań oraz realizacja strategicznych założeń pozwoli Spółce na utrzymanie płynności finansowej a w sytuacji wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów stabilnych dla producentów biopaliw regulacji prawnych powrót do produkcji i sprzedaży ON BIO z 20% zawartością FAME.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote name could not be resolved: 'www.rnjsa.com.pl'line:3