Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Energetyka w ORLEN Południe S.A.

ORLEN Południe S.A., prowadzi działania zmierzające w kierunku pełnego pokrycia potrzeb własnych i odbiorców zewnętrznych na media energetyczne o wymaganych parametrach, przy możliwie jak najniższych kosztach realizacji oraz jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu tych mediów.

Powyższe działania realizowane są przez Jednostki Organizacyjne Energetyka i Zabezpieczenie Mediów funkcjonujące w dwóch zakładach: w Zakładzie w Jedliczu i w Zakładzie w Trzebini, których podstawowe zadania to:

 • produkcja mediów energetycznych i energii elektrycznej,
 • zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego,
 • dystrybucja mediów energetycznych, gazu ziemnego i energii elektrycznej,
 • sprzedaż energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła, wody pitnej, chłodniczej, przemysłowej, zdemineralizowanej, powietrza osuszonego, technologicznego, azotu.


ORLEN Południe S.A. posiada następujące koncesje dotyczące zakresu energetyki, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 • Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej,
 • Koncesja na obrót energią elektryczną,
 • Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej,
 • Koncesja na dystrybucję paliw gazowych,
 • Koncesja na obrót paliwami gazowymi,
 • Koncesja na wytwarzanie ciepła,
 • Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła.


 Orlen Południe S.A. posiada również  Status:

 • Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego,
 • Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazowego.
 
 

Marki Grupy ORLEN