Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Statut

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją Statutu spółki ORLEN Południe S.A., która została przyjęta uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dnia 5 listopada 2019 roku.

 

Statut spółki ORLEN Południe SA.pdfStatut spółki ORLEN Południe SA.pdf

 

 

 
 

Marki Grupy ORLEN