Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ORLEN Południe – Zakład Trzebinia

 

Logistyka
Kierownik
tel. +48 24 201 00 66
fax: +48 24 367 74 16
kom. +48 691 944 905
 
Zakupy
Kierownik
 
 
Kierownik
 
tel. +48 24 201 02 60
kom. +48 695 982 008
 
tel. +48 24 201 00 44
kom. +48 601 525 198
 
Zakup surowców
Specjalista ds. Zakupów i Zaopatrzenia
 
tel. +48 24 201 00 57
fax: +48 24 367 74 18
kom. +48 601 434 050
 
tel. +48 24 201 00 52
fax.
+48 24 367 74 18
kom. +48 603 980 415
 
Produkcja
Biopaliwa – Kierownik
 
Parafiny – p.o. Kierownik ds. Produkcji Parafin
 
tel. +48 24 201 01 16
kom. +48 603 940 577
 
tel. +48 24 201 02 53
kom. +48 665 551 853
 
BHP
Specjalista ds. BHP
 
tel. +48 24 201 00 29
kom. +48 605 361 284
 
Gospodarka Wodno-Ściekowa
Kierownik
 
tel. +48 24 201 06 88
kom. +48 665 954 877
 
Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Cieślak
 
 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:
1. ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 27269025 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesłaną przez Pana/Panią wiadomością na adresy kontaktowe email znajdujące się na stronie www.orlenpoludnie.pl.
2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na adresy kontaktowe e-maile znajdujące się na stronie www.orlenpoludnie.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmiot zarządzający stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote name could not be resolved: 'www.rnjsa.com.pl'line:3